Over Tulips4all


Tulips4all is een samenwerkingsverband dat bestaat uit 24 broeierij bedrijven, met een gezamenlijk marktaandeel van ca 20%. Het gezamenlijke assortiment bestaat uit meer dan 200 cultivars, in alle segmenten van de markt. De bedrijven variëren in bedrijfsomvang en marktsegment, maar hebben een gezamenlijk doel: een goede afstemming tussen vraag en aanbod en goede marktomstandigheden. Tulips4all tracht op diverse manieren een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren hiervan.

E info@tulips4all.nl